Live AquaPark PETROLAND

Cenovnik za stanovnike opštine Bački Petrovac

CENOVNIK
GLAVNA SEZONA
2012
ZA SEZONU
2012.
PONEDELJAK - PETAK
VIKENDI I PRAZNICI
SEZONSKE ULAZNICE
Celodnevna ulaznica
(12.00 – 19.00)
Ulaznica posle 16h
(16.00 - 19.00)
Celodnevna ulaznica
(10.00 – 18.00)
Ulaznica posle 16h
(16.00 - 18.00)
Ulaznica za 7 ulazaka
Ulaznica za 30 ulazaka
Sezonska ulaznica *prenosna
Sezonska ulaznica **neprenosna
POJEDINAČNA ULAZNICA
Deca do 90 cm visine
besplatno
besplatno
besplatno
besplatno
x
x
x
x
Deca od 90 cm do 140 cm visine i osobe sa posebnim potrebama i trudnice
-
-
-
-
-
-
-
-
Deca preko 140 cm visine, đaci, studenti (do 26 godina) i penzioneri
-
-
-
-
-
-
-
-
Odrasli
-
-
-
-
-
-
-
-
PORODIČNA ULAZNICA
Dvoje odraslih + jedno dete
deca do visine 140 cm
-
-
-
-
-
-
-
-
Dvoje odraslih + dva deteta
-
-
-
-
-
-
-
-
Dvoje odraslih + tri deteta
-
-
-
-
-
-
-
-

  • Navedene cene su u RSD i AquaPark zadržava pravo da promeni cene kao i radno vreme.
  • *Sezonska ulaznica prenosna - ne sadrži podatke o vlasniku i njegovu fotografiju, može se koristiti za vreme cele sezone 2012, ali od strane jedne osobe u jednom terminu.
  • **Sezonska ulaznica neprenosna - sadrži podatke o vlasniku i njegovu fotografiju, a isti je dužan da prilikom ulaska pokaže važeći dokument (ličnu kartu, vozačku dozvolu,...) sa fotografijom, u slučaju zahteva zaposlenog u AP.
  • Đaci, studenti (do 26 godina) i penzioneri treba da ponesu dokument (đačku knjižicu, indeks ili ček od penzije) kao dokaz da spadaju u ovu grupu.
  • Prilikom kupovine ulaznice za dete, koje je stanovnik opštine Bački Petrovac, a koje nema ličnu kartu ili pasoš, potrebno je priložiti fotokopiju dokumenta, koji dokazuje prebivalište deteta u opštini Bački Petrovac (npr. fotokopiju zdravstvene knjižice).
  • U slučaju, da je neophodno da se AquaPark, na osnovu neočekivanih situacija navedenim u Pravilniku, pre vremena zatvori, uprava AquaParka nije u obavezi da izvrši povraćaj novca, ili da na bilo koji drugi način posetiocima refundira sredstva.
  • Za popust, koji mogu koristiti trudnice, potrebno je priložiti potvrdu od doktora.