Temp. vazduha: -
Temp. vode u Relax bazenu: -

Pravilnik

I. Uvodne odredbe

I.I Ovim Pravilnikom o načinu korištenja kompleksa „Aqua Park Petroland“ Bački Petrovac (dalje: Pravilnik) uređuje se način rada kompleksa „Aqua Park Petroland“ Bački Petrovac (dalje:kompleks), kao i pravila koja reguliraju ponašanje posjetitelja i održavanje reda, čistoće i sigurnosti u kompleksu tijekom njegovog rada. Pod kompleksom se podrazumijevaju i prilazna mjesta i vanjsko uređenje parka.

I. II. Svaki posjetitelj prigodom ulaska u kompleks u obvezi je upoznati se s ovim Pravilnikom, kao i poštivati njegove odredbe.

I. III. Kupnjom ulaznice posjetitelj prihvaća Pravilnik i njegove odredbe i potvrđuje da je ovaj Pravilnik pročitao. Isto tako, u obvezi je pridržavati se odredbi, smjernica, upozorenja, zabrana i naređenja, navedenih u Pravilniku, kao i na info i ostalim pločama, koje se nalaze u kompleksu. Kupnjom ulaznice posjetitelj potvrđuje svoju svijest o posljedicama koje proistječu uslijed kršenja bilo kojeg pravila.

I. IV. Posjetitelji moraju izbjegavati sve radnje, koje narušavaju udodnost drugih posjetitelja ili koje narušavaju radne obveze zaposlenika.

I. V. Odgovornost uprave za ozljede, oštećenje imovine ili financijski gubitak je limitirana u okviru zakonske regulative.

I. VI. Sve aktualne upute u kompleksu imaju prednost nad općim propisima i uputama.

II. Ulaz u prostor kompleksa

II. I. Ulaz je dopušten samo u radno vrijeme s važećom ulaznicom ili sezonskom kartom, koju posjetitelj može kupiti na blagajni.

II. II. Djeci mlađoj od 12 godina ulaz je dopušten samo u pratnji osobe starije od 18 godina. Djeci do 90 cm visine, ulazak je dopušten samo u pratnji odrasle osobe.

II. III. Kompleks može biti tijekom određenih sati rezerviran za škole, društvene, športske i druge udruge. Za to vrijeme je u određenom dijelu, kupanje ostalim posjetiteljima zabranjeno. Kada su kapaciteti kompleksa popunjeni, uprava zadržava pravo zabraniti ulaz ostalim posjetiteljima.

II. IV. Posljednja prodaja ulaznica i ulaz u kompleks je mogućan najkasnije jedan sat prije zatvaranja kompleksa.

II. V. Svaki popust se može realizirati uz predočenje identifikacijske isprave s fotografijom. Odrasli – osobna iskaznica ili putovnica, djeca – zdravstvena iskaznica ili putovnica (može i preslika).

III. Zabrana ulaza u kompleks

III. I. Zabranu ulaza u park mogu imati:

  • osobe oboljele od zaraznih bolesti (u slučaju dvojbe, od posjetitelja se može tražiti potvrda liječnika), osobe s otvorenim ranama, mogućnim kožnim problemima (npr. ljuštenje ili perutanje kože, osipi, kožni nametnici), ili koje boluju od bilo kakvih bolesti koje mogu ugroziti zdravlje ostalih posjetitelja, primjerice: osobe s temperaturom, kašljom, upalom rožnice (konjuktivitis), osobe sa zaraznim bolestima ili bolestima koje izazivaju gađenje, kliconoše crijevnih i drugih bolesti, osobe sa zavojima na tijelu a također i prljave osobe, u prljavoj odjeći i ušljive. Također članovi obitelji osoba oboljelih od zaraznih bolesti, koji su od obitelji izolirani, eventualno osobe s oboljenjima praćenim iscjetkom, osobe, koje planiraju koristiti kompleks u komercijalne svrhe ili neuobičajeno korištenje bez odobrenja mjerodavne osobe, osobe, čija posjeta bi mogla poremetiti red, sigurnost i čistoću kompleksa a njihovo ponašanje je suprotno moralnim i društvenim principima.

III. II. Zabrana ulaza vrijedi za osobe pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava.

III. III. U akvapark je zabranjeno uvoditi životinje.

III. IV. Iz sigurnosnih razloga osobama, koje se ne mogu samostalno kretati, oblačiti ili skidati bez pomoći druge osobe, također osobama s fizičkim ili mentalnim smetnjama, ulaz u kompleks je dopušten samo uz pratnju.

III. V. Iz prostora kompleksa može biti udaljen, bez povrata novca za ulaznicu, posjetitelj koji se i poslije upozorenja ne pridržava odredbi ovog Pravilnika ili ne posluša upute zaduženih radnika kompleksa. U krajnjem slučaju, prema naravi prekršaja, upravitelj kompleksa može zatražiti intervenciju pripadnika službe sigurnosti ili izravno nadležnih tijela sigurnosti.

III. VI. Uprava „Aqua Park“-a ima pravo zabraniti ulaz u kompleks nepoželjnim osobama.

IV. Informacije o radu kompleksa za posjetitelje

IV. I. Vrijeme boravka u komplexu je ograničeno vremenom za koje je kupljena važeća ulaznica. Ako se navedeno vrijeme za kupanje prekorači, posjetitelj je u obvezi platiti doplatak.

IV. II. Svi posjetitelji, u obvezi su prije ulaska u bazen ili atrakciju uporabiti WC, detaljno se umiti sapunom ispod tuša, i proći kroz higijensku barijeru (nogoper).

IV. III. Posjetitelji kompleksa moraju koristiti vlastiti kupaći kostim koji mora biti čist. Nudizam je zabranjen.

IV. IV. Posjetitelji se mogu skidati i oblačiti samo na mjestima koja su za to predviđena – u garderobama ili vanjskim svlačionicama.

IV. V. Iz sigurnosnih razloga zabranjeno je nositi bilo kakvu staklenu ambalažu.

IV. VI. Za prekomjerno habanje kupaćih kostima uslijed čestog spuštanja niz tobogane uprava „Aqua Park“-a ne snosi odgovornost.

IV. VII. Preporuča se ne unositi u kompleks vrijedne stvari i veću količinu novca. Uprava kompleksa nudi mogućnost uporabe ormarića/trezora za odlaganje vrijednih stvari u prostoru ulaznog hola. Uprava ne odgovora za krađu i nestanak stvari u okviru kompleksa

IV. VIII. Neplivači se mogu kupati samo u određenim prostorima i samo na vlastitu odgovornost. Bazen s valovima (Wave pool) je namijenjen samo plivačima. Za neplivače je ovaj bazen zabranjen.

IV. IX. Za uporabu športskih rekvizita i rekvizita za igru nužna je dozvola dežurnog osoblja.

IV. X. U dječiji bazen dopušten je ulaz samo djeci do 140 cm. Ulaz odraslima u dječiji bazen je zabranjen ukoliko ne prate dijete do 100 cm.

IV. XI. Svi posjetitelji moraju brinuti o čistoći kompleksa, svojim postupcima i ponašanjem ne uznemiravati ostale posjetitelje, ne praviti pretjeranu buku, brinuti za osobnu sigurnost i ne trčati po mokrim površinama.

IV.XII. Uprava zadržava pravo u slučaju lošeg vremena (kiša, oluja, jak vjetar, magla, smanjena vidljivost) i iz tehničkih razloga korigirati vrijeme otvaranja i zatvaranja kompleksa, kao i pojedinih atrakcija iz sigurnosnih razloga. U slučaju gore narečenog uprava nije u obvezi nadoknadi ti ulaznicu posjetiteljima, niti na drugi način posjetitelju dati nadoknadu. Uprava zadržava i pravo, temeljem vlastite procjene, povremeno isključiti neke atrakcije, odnosno pustiti u funkciju samo neke atrakcije.

IV. XIII. Svaki posjetitelj je u obvezi nadoknaditi gubitke i štete koje je prouzročio, do kojih je došlo njegovom krivnjom kako na opremi kompleksa, tako i na imovini ostalih osoba.

IV. XIV. Za ozljede koje posjetitelj izazove vlastitom neopreznošću ili nepoštivanjem ovog Pravilnika, uprava ne snosi odgovornost.

IV. XV. Sve tobogane i atrakcije, na koje posjetitelj ima dopušten pristup, koristi na vlastitu odgovornost i rizik!

IV. XVI. Na vodenim atrakcijama nužan je povećani oprez. Zabranjeno je međusobno gnjurenje, bacanje drugih u vodu, skakanje u vodu.

IV. XVII. Svaki posjetitelj u obvezi je pridržavati se uputa za spuštanje na toboganima i ostalih obavijesti i upozorenja, istaknutih u kompleksu. U slučaju nepoštivanja ograničenja i upozorenja, koje na određeni način ograničavaju uporabu atrakcija u kompleksu, posjetitelj preuzima na sebe odgovornost za bilo kakve ozljede ili druga oštećenja koja su rezultat rizičnog ponašanja. Osoba koja pod utjecajem alkohola koristi atrakcije radi to na vlastiti rizik. U slučaju ozljeda dobivenih pod utjecajem alkohola uprava ne snosi odgovornost.

IV. XVIII. Posjetitelj je u obavezi napustiti bazene 30 minuta prije svršetka radnog vremena.

IV. XIX. Posjetitelji snose potpunu odgovornost za zaključavanje ormarića, u kojima ostavljaju osobne stvari i odjeću. Ormariće, koji su ostali zaključani poslije svršetka radnog vremena kompleksa, po svršetku rada, otvorit će dežurno osoblje, a sa sadržajem će postupat kao s izgubljenom imovinom.

IV. XX. Uprava ne odgovara za osobne stvari izgubljene u kompleksu ili na atrakcijama.

IV. XXI. U slučaju lošeg vremena, oluje ili jakog vjetra posjetitelji su iz sigurnosnih razloga u obvezi napustiti bazene. Ako posjetitelj odluči prije vremena napustiti kompleks zbog lošeg vremena, uprava nije u obvezi nadoknaditi mu ulaznicu, niti na drugi način dati nadoknadu.

IV. XXII. Posjetitelji su u obavezi pridržavati se uputa spasitelja/kupališnih nadzornika i osoblja „Aqua Park“-a.

IV. XXIII. U kompleksu je postavljen ograničen broj ležaljki i suncobrana koje posjetitelji mogu koristiti besplatno za vrijeme boravka u kompleksu. Poslije popunjavanja kapaciteta ležaljki i suncobrana Aqua Park nije u obvezi preostalim posjetiteljima osigurati njihovo korištenje.

IV. XXIV. Propusna moć svih atrakcija u Aqua Parku je ograničena zbog sigurnosti posjetitelja. Aqua Park ne jamči korištenje svih atrakcija neograničen broj puta i bez čekanja na njihovo korištenje.

V. U kompleksu je zabranjeno

U kompleksu je zabranjeno:

V. I. Tražiti od zaposlenika u kompleksu usluge koje su u suprotnosti s ovim Pravilnikom.

V. II. Uništavati opremu kompleksa i prolijevati vodu.

V. III. Kupati se u odjeći nepodobnoj za kupanje, uključujući donje rublje. Djeci svih uzrasta je ulaz u bazen iz higijenskih razloga dopušten samo u kupaćem kostimu ili specijalnim kupaćim (vodootpornim) pelenama.

V. IV. Bezrazložno zahtijevati pomoć.

V. V. Ulaziti u prostore koji nisu namijenjeni javnosti, u svlačionice i tuševe osoba suprotnog spola i u dijelove kompleksa, gdje je označena zabrana ulaza iz sigurnosnih ili tehničkih razloga.

V. VI. Skakati u bazen izvan prostora za to namijenjenih, trčati po stazama, skakati s njih i s drugih rizičnih mjesta.

V. VII. Nositi u bazen predmete koji nisu predviđena za plivanje i kupanje. Zabranjeno je unositi peraje i maske za ronjenje.

V. VIII. Galamiti, fućkati, praviti nepotrebnu buku, trčati (opasnost od ozljede uslijed skliskosti),međusobno se gnjuriti i rušiti druge osobe ili se na drugi način nedolično ponašati.

V. IX. Pljuvati na pod i u vodu, namjerno prljati i zagađivati vodu, mokriti u bazen, bacati otpatke i zagađivati prostor kompleksa.

V. X. Pušiti u prostorima uslužne zgrade i bazena, i u svakom dijelu kompleksa obilježenom kao nepušačka zona.

V. XI. Neovlašteno rabiti opremu za spašavanje i predmete prve pomoći, aparate za gašenje požara ili drugu opremu koja parku služi za izvanredne situacije.

V. XII. Samovoljno premještati opremu i instalirani namještaj.

V. XII. Nositi sa sobom oštre predmete, druge staklene stvari, koje se mogu razbiti i time izazvati ozljedu.

V. XIV. Pranje rublja i umivanje sapunom izvan prostora određenog za ove namjene

V. XV. Iz sigurnosnih razloga zabranjeno je koristiti sve tobogane (uključujući vožnju na gumenjacima - Water Tubing), ako posjetitelj na sebi ima prstenje, sat, lančiće, naočale.

V. XVI. Ulaziti u bazen, na tobogane sa žvakaćom gumom.

V. XVII. Konzumiranje hrane u prostorima bazena, ili drugim, za ovu svrhu, nerezerviranim prostorima, je zabranjeno. U slučaju kršenja ove zabrane uprava ima pravo odmah udaljiti posjetitelja iz kompleksa bez prava na povrat novca za ulaznicu.

V. XVIII. Donositi vlastita pića, alkoholna pića, flaše, sadržaja koji se ne slažu s originalno proizvedenim sadržajem flaše.

V. XIX. Nošenje i uporaba oružja bilo koje vrste.

V. XX. Fotografiranje ili snimanje posjetitelja ili skupine ljudi bez njihove suglasnosti.

V. XXI. Korištenje glazbenih instrumenata, audio tehnike ili televizije.

V.XXII. Nanositi štetu, prljati, premještati, mijenjati ili uklanjati predmete ili oznake koji su postavljeni u kompleksu;

V.XXIII. Uznemiravati kupače, posjetitelje, spasitelje i druge zaposlenike u kompleksu i ugrožavati sigurnost kupača i posjetitelja na bilo koji način;

V.XXIV. Ponašati se na prostoru kupališta protivno ovom Pravilniku i pozitivnim propisima;

V.XXV. Korištenje sredstava za higijenu u bazenima kompleksa;

V.XXVI. Korištenje zviždaljki ili sličnih sprava/uređaja za davanje zvučnih signala koji mogu remetiti rad spasilačke i drugih stručnih službi u komplexu.

V.XXVII. Vožnja bicikla, bicikla s motorom, rolera, koturaljki, skejtborda i romobila.

V.XXVIII. Unošenje hrane i pića kao i ručnih frižidera.

VI. Ostale odredbe

VI. I. Pravilnik o načinu korištenja i pravila odnose se na opću uporabu opreme. Izuzetci mogu biti odobreni u specijalnim slučajevima, bez nužnosti promjene ovog pravilnika. Promjenu može odobriti samo ovlaštena osoba.

VI. II. Za fotografiranje i snimanje u okviru kompleksa u komercijalne svrhe i za tisak nužna je obavezna dozvola mjerodavnih djelatnika „Aqua Park“-a.

VII. Prijelazne i završne odredbe

VII.I. Izmjene i dopune ovog Pravilnika provode direktori društva, na način i u postupku propisanom za njegovo donašanje.

VII.II. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči društva.

e-max.it: your social media marketing partner