Temp. vazduha: -
Temp. vode u Relax bazenu: -

Atrakcije u okolini

Uvod

Bački Petrovac, opština sa približno 15 hiljada stanovnika, nalazi se na jugu Bačke. U njenom sastavu se nalazi Bački Petrovac, Kulpin, Gložan i Maglić. Bački Petrovac je multikulturalno mesto u kome se prožimaju mnoge kulture i tradicije. Većinu stanovnika opštine čine Slovaci.

Opština je sa više strana okružena kanalima, koji spajaju reke Tisu i Dunav. I upravo zahvaljujući ovim veštačkim vodenim površinama, ali i jezerima u Gložanu opština je idealno mesto za ljubitelje pecanja, a pogodni predeli čine da Bački Petrovac i njegova okolina budu odlični ne samo za ribolov već i lov.

U opštini se već tradicionalno održavaju razne kulturne manifestacije kao što su na primer Slovačke narodne svečanosti, folklorni festival Tancuj, tancuj, ili Međunarodni festival svadbenih običaja.

Prirodno okruženje opštine i bogat sadržaj za aktivni odmor, čine ovu destinaciju privlačnom za sve generacije preko cele godine.

Dobro došli!

Najstarija kuća

Kuća iz 1799. godine predstavlja najstariji sačuvan i zaštićen objekat narodne arhitekture u Bačkom Petrovcu, koju karakteriše trodelni raspored prostorija, čeoni front je na uličnoj liniji, mali prozori i niska tavanica. Kuća je još uvek opremljena autentičnim nameštajem, kuhinjskim posuđem i ostalim pokućstvom. Bila je dom tipične slovačke porodice tog vremena.

Adresa:
Ul. Branislava Mokića 9
21470, Bački Petrovac
Tel. : +381 21 780 040
E-mail: svdivadlo@stcable.rs

Slovačka Evangelička crkva

Građevina koja će vam privući pažnju dok se približavate Bačkom Petrovcu je svakako Slovačka Evangelička crkva sa svojim tornjem i zvonikom. Po veličini je druga Evangelička crkva u Evropi, izgrađena po projektu inženjera Jakoba Šmausa 1823. godine, na mestu prve podignute crkve iz 1783. godine čime je Petrovac postao centar duhovnog života Slovaka u Bačkoj.

Adresa:
Ul. Maršala Tita 10
21470, Bački Petrovac
Tel. : +381 21 780563

Matica Slovačka

Vođeni željom za produbljivanjem kontakata sa matičnom državom Slovaci nastanjeni u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca osnovali su 1932. god. Maticu Slovačku. Dom Ljudevita Mišika, interesantan i kao prvi arhitektonski objekat sa etažom u Bačkom Petrovcu, a datira iz perioda pre Prvog svetskog rata, postao je i do danas ostao sedište ove najznačajnije institucije vojvođanskih Slovaka. Glavni je organizator Slovačkih narodnih svečanosti svake godine, kao oblika učvršćivanja narodne pripadnosti.

Adresa:
Ul. Maršala Tita 18
21470, Bački Petrovac
Tel. : +381 21 780 248
E-mail: msjbp@stcable.rs

Gimnazija "Jan Kollar"

Kao obrazovna institucija osnovana 1919. godine dok je prva zgrada izgrađena 1923. god. Gimnazija je postala značajna kulturna i obrazovna institucija Slovaka u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Poseduje bogatu biblioteku sa preko 27000 knjiga, galeriju moderne umetnosti i biološku zbirku izuzetne vrednosti, a od 1997. godine pruža i mogućnost smeštaja učenika u školskom internatu.

Adresa:
Ul. XIV VUB 12
21470, Bački Petrovac
Tel. : +381 21 780 167

Nacionalni muzej

Kao samostalna institucija osnovan je 1949. godine, od zbirki nastalih kroz delatnosti Matice Slovačke sa osnovnim ciljem da prikuplja, proučava, čuva, dokumentuje i izlaže materijalnu i duhovnu kulturu Slovaka iz cele Vojvodine. Zbirke muzeja se sastoje od predmeta zanatske delatnosti, narodne nošnje i bogate arhive knjiga i fotografija.

Adresa:
Ul. Maršala Tita
21470, Bački Petrovac
Tel. :+381 21 780 040
E-mail: svdivadlo@stcable.rs

Biblioteka "Štefan Homola"

Biblioteka je osnovana 1845. godine i prva je formirana, javna ustanova ovakvog tipa na prostorima naseljenim Slovacima. Od 130 knjiga na početku dostigla je broj od oko 40.000 naslova, danas. Pored zavičajne zbirke knjiga vojvođanskih Slovaka koju čini preko 5.000 knjiga i periodičnih publikacija na slovačkom jeziku, od velikog značaja je zbirka starih i retkih knjiga koja sadrži preko 2.000 knjiga. Najstarija knjiga datira iz 1690. godine.

Adresa:
Ul. Narodne revolucije 9
21470, Bački Petrovac
Tel. : +381 21 781 335

Galerija "Zuzka Medveđova"

Galerija nosi ime po prvoj akademskoj slikarki vojvođanskih Slovaka, Zuzki Medveđovoj, rođenoj u Bačkom Petrovcu 1897. godine koja je čitav svoj život posvetila umetnosti a Petrovčanima je poklonila sve svoje slike. U ovom svojevrsnom legatu osnovanom 1989. godine, pored stalne postavke njenih slika, organizuju se izložbe drugih umetnika i programi ostalih umetničkih pravaca, te je time dobila status jednog od stecišta kulturnog života Bačkog Petrovca.

Adresa:
Ul. Kolarova 4
21470, Bački Petrovac
Tel. : +381 21 780 040
E-mail: svdivadlo@stcable.rs

Slovačko vojvođansko pozorište

Jedan od najznačajnijih delova društvenog života u Bačkom Petrovcu i slovačke nacionalne manjine u Vojvodini predstavljalo je Petrovačko pozorište osnovano još 1860. godine. Tradicije pozorišne aktivnosti ovog pozorišnog ansambla nastavilo je Slovačko Vojvođansko pozorište osnovano 2004. godine.

Adresa:
Ul. Kolarova 4
21470, Bački Petrovac
Tel. : +381 21 780 168
E-mail: svdivadlo@stcable.rs

Katolička crkva

Dolaskom prvih doseljenika iz Hrvatske i Bosne u Bački Petrovac tridesetih godina XX veka nastala je potreba za izgradnjom Katoličke crkve. Tako je 1938. godine na otkupljenoj parceli u centru naselja izgrađena crkva posvećena sv. Adalbertu, pod jurisdikcijom futoške katoličke crkve.

Adresa:
Ul. XIV VUSB 8
21470, Bački Petrovac

Baptistička crkva

Baptistička crkva u Bačkom Petrovcu osnovana je još davne 1897. godine. Stara crkvena zgrada u centru naselja tako je doživela svoj stogodišnji jubilej kad je zbog rasta broja vernika, 2000. godine nastala vizija o gradnji novog, savremenog molitvenog doma sa svim propratnim sadržajima. Svečano otvaranje crkvene zgrade bilo je u junu 2005. godine.

Adresa:
Ul. Kulpinska 84
21470, Bački Petrovac
Tel. : +381 21 782 688
E-mail: baptist@eunet.rs

Galerija Vladimira Urbančeka

Kuća i galerija Vladimira Urbančeka su uvek otvoreni za posetioce koji žele da vide umetnika na delu i njegovu izuzetnu umetničku veštinu na slikama koje prikazuju običaje, marljivost i kolorit specifičan za Slovake. Poseban doživljaj je galerijski prostor renovirane tradicionalne seoske kuće i perfektno uredjena okućnica.

Adresa:
Ul. JNA 24
21470, Bački Petrovac
Tel. : +381 21 780 478

Dvorac Stratimirović Dunđerski (Muzejski kompleks)

Veliki deo zaštićenog centralnog jezgra naselja Kulpin čine park, Veliki dvorac, konjušnice i magacin u kojima su zbirke Muzeja Vojvodine - jedinstvena zbirka stilskog nameštaja i primenjene umetnosti od XVIII do početka XX veka kao i zbirke mašina, orudja i stalna postavka o agrarnoj prošlosti zemlje. Ovom kompleksu pripada i objekat Malog Dvorca (1762), izvanredan primer klasicističke arhitekture, i najstariji sačuvani objekat ove izuzetne ambijentalne celine. Veliki dvorac (1829), raskošnije arhitekture, jedan je od retkih sačuvanih objekata ovog tipa u Vojvodini, takođe klasicističkog stila dominira prostorom. Objekte je izgradila i time počela formiranje naselja u današnjem izgledu porodica Stratimirović.

Adresa:
Ul. Trg oslobođenja 1
21472, Kulpin
Tel. : +381 21 786 266

e-max.it: your social media marketing partner