Temp. vazduha: -
Temp. vode u Relax bazenu: -

Pravilnik

I. Uvodne odredbeI.I Ovim Pravilnikom o načinu korišćenja kopmleksa „Aqua Park Petroland“ Bački Petrovac (dalje: Pravilnik) uređuje se način rada kompleksa „Aqua Park Petroland“ Bački Petrovac (dalje:kompleks), kao i pravila koja regulišu ponašanje posetilaca i održavanje reda, čistoće i bezbednosti u kompleksu u vreme njegovog rada. Pod kompleksom se podrazumevaju i prilazna mesta i spoljašnje uređenje parka.


I. II. Svaki posetilac pri ulasku u kompleks je u obavezi da se upozna sa ovim Pravilnikom, kao i da poštuje njegove odredbe.


I. III. Kupovinom ulaznice posetilac prihvata Pravilnik i njegove odredbe i potvrđuje da je ovaj Pravilnik pročitao. Isto tako se obavezuje da će se pridržavati odredbi, smernica, upozorenja, zabrana i naređenja, koja su navedena u Pravilniku, kao i na info i ostalim tablama, koje se nalaze u kompleksu. Kupovinom ulaznice posetilac potvrđuje da je svestan posledice koje proizilaze iz kršenja bilo kojih pravila.


I. IV. Posetioci moraju da izbegavaju sve radnje, koje narušavaju udobnost drugih posetilaca, ili koje narušavaju radne obaveze zaposlenih.


I. V. Odgovornost uprave za povrede, oštećenje imovine ili finansijski gubitak je limitirana u okviru zakonske regulative.


I. VI. Sva aktuelna uputstva u kompleksu imaju prednost nad opštim propisima i uputstvima.


II. Ulaz u prostor kompleksa


II. I. Ulaz je dozvoljen samo u radno vreme sa važećom ulaznicom ili sezonskom kartom, koju posetilac može da kupi na blagajni.


II. II. Deci mlađoj od 12 godina ulaz je dozvoljen samo u pratnji osobe starije od 18 godina. Deci do 90 cm visine, ulazak je dozvoljen samo u pratnji odrasle osobe.


II. III. Kompleks može biti tokom određenih sati rezervisan za škole, društvene, sportske i druge organizacije. Za to vreme je u određenom prostoru kupanje ostalim posetiocima je zabranjeno. Kada su kapaciteti kompleksa popunjeni, uprava zadržava pravo da zabrani ulaz ostalim posetiocima.


II. IV. Poslednja prodaja ulaznica i ulaz u kompleks je moguća najkasnije jedan sat pre zatvaranja kompleksa.


II. V. Svaki popust se može ostvariti uz pokazivanje identifikacione isprave sa fotografijom. Odrasli – lična karta ili pasoš, deca – zdravstvena knjižica ili pasoš (može i fotokopija).


III. Zabrana ulaska u kompleks


III. I. Zabranu ulaska u park mogu imati:


  1. osobe obolele od zaraznih bolesti (u slučaju nedoumice od posetioca može biti tražena potvrda od lekara), osobe sa otvorenim ranama, eventualno kožnim problemima (npr. ljuštenje kože, osipi, kožni paraziti), ili koje boluju od bilo kakvih bolesti koje mogu da ugroze zdravlje ostalih posetilaca, na primer: osobe sa temperaturom, kašljem, upalom vežnjače (konjuktivitis), osobe sa zaraznim bolestima ili bolestima koje izazivaju gađenje, kliconoše crevnih i drugih bolesti, osobe sa zavojima na telu a takođe i osobe prljave, u prljavoj odeći i vašljive. Takođe članovi porodice osoba obolelih od zaraznih bolesti, koji su od porodice izolovani, eventualno osobe sa obolenjima praćenim iscetkom,


  2. osobe, koje planiraju da koriste kompleks u komercijalne svrhe ili nestandardno korišćenje bez odobrenja kompetentne osobe,


  3. osobe, čija poseta bi mogla da poremeti red, bezbednost i čistoću kompleksa a njihovo ponašanje je u suprotnosti sa moralnim i društvenim načelima.

 


III. II. Zabrana ulaza važi za osobe pod uticajem alkohola, droga ili drugih narkotičkih sredstava.


III. III. U akvapark je zabranjeno uvođenje životinja.


III. IV. Iz bezbednosnih razloga osobama, koje se ne mogu samostalno kretati, oblačiti ili svlačiti bez pomoći druge osobe, takođe osobama sa fizičkim ili mentalnim smetnjama, ulaz u kompleks je dozvoljen samo uz pratnju.


III. V. Iz prostora kompleksa može biti udaljen, bez povraćaja novca za ulaznicu, posetilac koji se i nakon upozorenja ne pridržava odredbi ovog Pravilnika ili ne posluša uputstva zaduženih radnika kompleksa. U krajnjem slučaju, prema karakteru prekršaja, može upravnik kompleksa da zatraži intervenciju pripadnika službe bezbednosti ili direktno nadležnih organa bezbednosti.


III. VI. Uprava „Aqua Park“-a ima pravo da zabrani ulaz u kompleks nepoželjnim licima.


IV. Informacije o radu kompleksa za posetioce


IV. I. Vreme boravka u komplexu je ograničeno vremenom na koje je bila kupljena važeća ulaznica. Ako se navedeno vreme za kupanje prekorači, posetilac je u obavezi da plati doplatu.


IV. II. Svi posetioci su u obavezi pre ulaska u bazen ili atrakciju da upotrebe WC, detaljno da se umiju sapunom ispod tuša, i da prođu kroz higijensku barijeru.


IV. III. Posetioci kompleksa moraju koristiti sopstveni kupaći kostim koji mora da bude čist. Nudizam je zabranjen.


IV. IV. Posetioci se mogu svlačiti i oblačiti samo na mestima za to predviđenim – u garderobama ili spoljašnjim svlačionicama.


IV. V. Iz bezbednosnih razloga zabranjeno je nositi bilo kakvu staklenu ambalažu.


IV. VI. Za prekomerno habanje kupaćih kostima usled čestog spuštanja niz tobogane uprava „Aqua Park“-a ne snosi odgovornost.


IV. VII. Preporučuje se da u kompleks ne unosite vredne stvari i veću količinu novca. Uprava kompleksa nudi mogućnost upotrebe ormarića/trezora za odlaganje vrednih stvari u prostoru ulaznog hola. Uprava ne odgovora za krađu i nestanak stvari u okviru kompleksa.


IV. VIII. Neplivači se mogu kupati samo u određenim prostorima i samo na sopsvenu odgovornost. Bazen sa talasima (Wave pool) je namenjen samo plivačima. Za neplivače je ovaj bazen zabranjen.


IV. IX. Za upotrebu sportskih rekvizita i rekvizita za igru neophodna je dozvola dežurnog osoblja.


IV. X. U dečiji bazen dozvoljen je ulaz samo deci do 140 cm. Ulaz odraslima u dečiji bazen je zabranjen ukoliko ne prate dete do 100 cm.


IV. XI. Svi posetioci moraju da brinu o čistoći kompleksa, da svojim postupcima i ponašanjem ne uznemiravaju ostale posetioce, da ne prave preteranu buku, da brinu za ličnu bezbednost i da ne trče po mokrim površinama.


IV.XII. Uprava zadržava pravo da u slučaju lošeg vremena (kiša, oluja, jak vetar, magla, smanjena vidljivost) i iz tehničkih razloga koriguje vreme otvaranja i zatvaranja kompleksa, kao i pojedinih atrakcija iz bezbedonosnih razloga. U slučaju gore navedenog uprava nije u obavezi da nadoknadi ulaznicu posetiocima, niti na drugi način da posetiocu izvrši nadoknadu. Uprava zadržava i pravo da na osnovu sopstvene procene povremeno isključuje pojedine atrakcije, odnosno pusti u funkciju samo pojedine atrakcije.


IV. XIII. Svaki posetilac je u obavezi da nadoknadi gubitke i štete koje je izazvao, do kojih je došlo njegovom krivicom kako na opremi kompleksa, tako i na imovini ostalih lica.


IV. XIV. Za povrede koje posetilac izazove sopstvenom neopreznošću ili nepoštovanjem ovog Pravilnika, uprava ne snosi odgovornost.
 


IV. XV. Sve tobogane i atrakcije, na koje posetilac ima dozvoljen pristup, koristi na sopstvenu odgovornost i rizik!


IV. XVI. Na vodenim atrakcijama neophodna je povećana opreznost. Zabranjeno je uzajamno gnjuranje, bacanje drugih u vodu, skakanje u vodu.


IV. XVII. Svaki posetilac je u obavezi da se pridržava uputstava za spuštanje na toboganima i ostalih obaveštenja i upozorenja, istaknutih u kompleksu. U slučaju nepoštovanja ograničenja i upozorenja, koje na određeni način ograničavaju upotrebu atrakcija u kompleksu, posetilac preuzima na sebe odgovornost za bilo kakve povrede ili druga oštećenja koja proizilaze iz rizičnog ponašanja. Osoba koja pod uticajem alkohola koristi atrakcije radi to na sopstveni rizik. U slučaju povreda dobijenih pod dejstvom alkohola uprava ne snosi odgovornost.


IV. XVIII. Posetilac je u obavezi da napusti bazene 30 minuta pre završetka radnog vremena.


IV. XIX. Posetioci snose potpunu odgovornost za zaključavanje ormarića, u kojima imaju ostavljene lične stvari i odeću. Ormarići, koji su ostali zaključani posle završetka radnog vremena kompleksa, po završetku rada biće otvoreni od strane dežurnog osoblja, a sadržaj će biti tretiran kao izgubljena imovina.


IV. XX. Uprava ne odgovara za lične stvari izgubljene u kompleksu ili na atrakcijama.


IV. XXI. U slučaju lošeg vremena, oluje ili jakog vetra posetioci su iz bezbednosnih razloga u obavezi da napuste bazene. Ako posetilac odluči pre vremena da napusti kompleks zbog lošeg vremena, uprava nije u obavezi da mu nadoknadi ulaznicu, niti na drugi način da izvrši nadoknadu.


IV. XXII. Posetioci su u obavezi da se pridržavaju uputstava spasilaca/kupališnih nadzornika i  personala „Aqua Park“-a.


IV. XXIII. U kompleksu je postavljen ograničen broj ležaljki i suncobrana koje posetioci mogu da koriste besplatno za vreme boravka u istom. Nakon popune kapaciteta ležaljki i suncobrana Aqua Park nije u obavezi da preostalim posetiocima obezbedi korišćenje istih.


IV. XXIV. Propustna moć svih atrakcija u Aqua Parku je ograničena zbog bezbednosti posetilaca. Aqua Park ne garantuje korišćenje svih atrakcija neograničen broj puta i bez čekanja na korišćenje istih.


 


V. U kompleksu je zabranjeno


U kompleksu zabranjeno je:


V. I. Tražiti od zaposlenih u kompleksu usluge koje su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.


V. II. Uništavati opremu kompleksa i rasipati vodu.


V. III. Kupati se u odeći nepodobnoj za kupanje, uključujući donji veš. Deci svih uzrasta je ulaz u bazen iz higijenskih razloga dozvoljen samo u kupaćem kostimu ili specijalnim kupaćim (vodootpornim) pelenama.


V. IV. Neopravdano tražiti pomoć.


V. V. Ulaziti u prostore koji nisu namenjeni za javnost, u svlačionice i tuševe osoba suprotnog pola i u delove kompleksa, gde je označena zabrana ulaza iz bezbednosnih ili tehničkih razloga.


V. VI. Skakati u bazen mimo prostora za to namenjenih, trčati po stazama, skakati sa njih i sa drugih rizičnih mesta.


V. VII. Nositi u bazen predmete koji nisu predviđena za plivanje i kupanje. Zabranjeno je unositi peraja i maske za ronjenje.


V. VIII. Galamiti, zviždati, praviti nepotrebnu buku, trčati (opasnost od povrede usled okliznuća), uzajamno se gnjurati i obarati druge osobe ili se na drugi način nedolično ponašati.


V. IX. Pljuvati na pod i u vodu, namerno prljati i zagađivati vodu, mokriti u bazen, bacati otpatke i zagađivati prostor kompleksa.


V. X. Pušiti u prostorima uslužne zgrade i bazena, i u svakom delu kompleksa obeleženom kao nepušačka zona.


V. XI. Neovlašćeno upotrebljavati opremu za spasavanje i predmete prve pomoći, aparate za gašenje požara ili drugu opremu koja parku služi za vanredne situacije.


V. XII. Svojevoljno premeštati opremu i instalirani nameštaj.


V. XII. Nositi sa sobom oštre predmete, druge staklene stvari, koje se mogu razbiti i time izazvati povredu.


V. XIV. Pranje veša i umivanje sapunom izvan prostora određenog za ove namene.


V. XV. Iz bezbednosnih razloga zabranjeno je koristiti sve tobogane (uključujući vožnju na gumama - Water Tubing), ako posetilac na sebi ima prstenje, sat, lančiće, naočare.


V. XVI. Ulaziti u bazen, na tobogane sa žvakaćom gumom.


V. XVII. Konzumacija hrane u prostorima bazena, ili drugim, za ovu svrhu, nerezervisanim prostorima, je zabranjena. U slučaju kršenja ove zabrane uprava ima pravo odmah da udalji posetioca iz kompleksa bez prava na povraćaj novca za ulaznicu.


V. XVIII. Donositi vlastita pića, alkoholna pića, flaše, sadržaja koji se ne slažu sa originalno proizvedenim sadržajem flaše.


V. XIX. Nošenje i upotreba oružja bilo koje vrste.


V. XX. Fotografisanje ili snimanje posetilaca ili grupe ljudi bez njihove saglasnosti.


V. XXI. Korišćenje muzičkih instrumenata, audio tehnike ili televizije.


V.XXII. Nanositi štetu, prljati, premeštati, menjati ili uklanjati predmete ili oznake koji su postavljeni u kompleksu;


V.XXIII. Uznemiravati kupače, posetioce, spasioce i druge zaposlene u kompleksu i narušavati bezbednost kupača i posetilaca na bilo koji način;


V.XXIV. Ponašati se na prostoru kupališta protivno ovom Pravilniku i pozitivnim propisima; 


V.XXV. Korišćenje sredstava za higijenu u bazenima kompleksa;


V.XXVI. Korišćenje pištaljke ili sličnih sprava/uređaja za davanje zvučnih signala koje mogu remetiti rad spasilačke i drugih stručnih službi u komplexu.


V.XXVII. Vožnja bicikla, bicikla sa motorom, rolera, rolšua, skejtborda i trotineta.


V.XXVIII. Unošenje hrane i pića kao i ručnih frižidera.


VI. Ostale odredbe


VI. I. Pravilnik o načinu korišćenja i pravila odnose se na opštu upotrebu opreme. Izuzeci mogu biti odobreni u specijalnim slučajevima, bez neophodnosti promene ovog pravilnika. Promenu može odobriti samo ovlašćena osoba.


VI. II. Za fotografisanje i snimanje u okviru kompleksa u komercijalne svrhe i za štampu neophodna je obavezna dozvola nadležnih radnika „Aqua Park“-a.


VII. Prelazne i završne odredbe
VII.I. Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše direktori društva, na način i u postupku propisanom za njegovo donošenje.

VII.II. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli društva.


e-max.it: your social media marketing partner