logo

Kupite sezonsku kartu, za letnju sezonu 2022.

Nudimo vam 4 kategorije:

SEZONSKA ULAZNICA 2022 – 10 ulazaka ( važi 90 dana)
1. Deca 110-140 cm                                                                   6.490 rsd

2. Deca od 140 cm, studenti od 19 do 26 godina,
osobe sa posebnim potrebama, trudnice i penzioneri   8.490 rsd

3. Odrasli                                                                                     10.490 rsd

4. Wellness&spa                                                                         8.490 rsd

Prilikom kupovine sezonske karte, posetilac dobija Petropass karticu na kojoj se uisuje ime i evidentiraju dolasci.